Honduras SHG 18hn Honduras

Botanical species: Arabica

Harvest: from October to December

Shipment: from December to September

Bags: uta bags of 69kg (1kg tare)